7HD ร้อนออนไลน์

ก.พาณิชย์ ประกาศคุมราคาไข่ไก่ ห้ามส่งออกนอกประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนเกิดความกังวลและกักตุนสินค้า หนึ่งในนั้นคือไข่ไก่ ทำให้ไข่ไก่ขาดตลาด และมีราคาแพง วันนี้กระทรวงพาณิชย์ จะออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาจำหน่ายไข่ไก่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

สำหรับสถานการณ์ไข่ไก่ในประเทศ สามารถผลิตได้ 40 ล้านฟองต่อวัน ราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ 2.80-2.90 บาท ขณะที่ราคาเฉลี่ยที่จำหน่ายให้กับประชาชน อยู่ที่ 3.30 - 3.50 บาท ดังนั้น หากมีการจำหน่ายเกินราคาหรือค้ากำไรเกินควร จะถูกจับกุมดำเนินคดีโดยเด็ดขาด ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ จะออกประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันนี้ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะพิจารณาขยายเวลาตามมาตรการดังกล่าวออกไป และจะประสานกับกรมปศุสัตว์ ไม่ออกใบอนุญาตส่งออก เพื่อสอดรับกับมาตรการนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังยกตัวอย่างการจับกุมดำเนินคดีผู้ค้าไข่ไก่เกินราคา ที่บริเวณด้านข้างโรงเรียนพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถูกจับกุมในวันนี้ หลังจำหน่ายไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาแผงละ 140 บาท และ ถูกส่งตัวดำเนินคดี แล้ว แล้วจึงขอความร่วมมือผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งยังขาดแคลน กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทั้งเรื่องประสานเร่งกำลังผลิต และการนำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนหน้ากากอนามัยที่ขณะนี้สามารถผลิตได้วันละ 2.4 ล้านชิ้นต่อวัน จัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 1.5 ล้านชิ้นต่อวัน แต่รับมอบอาจมีความล่าช้า ด้วยติดขัดขั้นตอนทางราชการบางส่วน ขณะที่หน้ากากอนามัยจำนวนที่เหลือ กระทรวงมหาดไทย จะรับผิดชอบกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ