เช้าข่าว 7 สี

คนไทยเครียดสะสม เสพข่าวโควิด-19

นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงวิกฤตโรคโควิด-19 ที่คนไทยต้องเผชิญมานานเกือบ 3 เดือน ว่าขณะนี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคน 3 กลุ่ม ที่กำลังตกอยู่ในภาวะเครียดสะสม คือ กลุ่มผู้ที่อยู่ในข่ายติดเชื้อซึ่งมีความวิตกกังวลมากในเรื่องสุขภาพและกลัวการถูกกักตัว

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรสาขาอื่นๆ ที่ต้องทำงานต่อสู้กับการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน จนอยู่ในภาวะกดดัน

ส่วนกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่จะต้องอยู่อย่างหวาดระแวง กลัวติดเชื้อหรือกลัวการถูกจำกัดกิจกรรมจากคำสั่งของทางราชการ นอกจากนี้ยังกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งกลุ่มที่ต้องตกงาน ทำให้เครียดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในระยะนี้

อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยเครียดมากคือ การติดตามข่าวสารหรือเสพข่าวมากเกินไป ทั้งข่าวปลอมที่สร้างความสับสนและข่าวจริงที่สร้างความกังวล โดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

ทั้งนี้วิธีการสังเกตว่าใครสุขภาพจิตเริ่มมีปัญหา ให้ดูจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย วิตกกังวล อารมณ์ฉุนเฉียว บุคคลเหล่านี้ต้องรีบหาทางแก้ไข เช่น งดการเสพข่าว หากิจกรรมอย่างอื่นทำเพื่อผ่อนคลาย แต่หากแก้แล้วไม่ดีขึ้นก็ควรพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาตั้งแต่เบื้องต้น

สำหรับประชาชนที่ต้องการประเมินตัวเองสามารถเข้าไปตอบคำถาม "แบบคัดกรองความกังวลใจต่อโรคโควิด-19" ได้ที่ www.thaimentalhealth.com ซึ่งกรมสุขภาพจิต พัฒนาขึ้น และจะสามารถช่วยเหลือหาวิธีลดความกังวลอย่างเหมาะสม แต่การทำแบบทดสอบไม่ใช่การวินิจฉัยหรือบ่งบอกว่ามีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด