เช้าข่าว 7 สี

ภัยแล้งกระทบไม้ผลเสียหาย จ.อุทัยธานี

เป็นสภาพของสวนทุเรียน เงาะ และมังคุดของชาวสวนในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ลานสัก และห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นับรวมแล้วจำนวนหลาย 100 ไร่ ซึ่งกำลังให้ผลผลิตเริ่มเหี่ยวเฉาและสลัดผลทิ้ง โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ขาดแคลนน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงลำต้น เพราะชาวสวนต้องลดปริมาณการให้น้ำ เพื่อสำรองไว้ใช้จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤต

ขณะที่บางรายต้องขอซื้อน้ำจากสระของเพื่อนบ้าน ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้น ส่วนรายไหนที่มีกำลังทรัพย์มากพอ ก็เริ่มทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อดึงน้ำขึ้นมาใช้แล้ว

ส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ เบื้องต้น สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เร่งประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำ เพื่อขอให้ช่วยขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เพิ่มแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ