7HD ร้อนออนไลน์

อินเดีย ลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวน์ ไม่อยู่บ้านสกัดโควิด-19

หลังอินเดีย ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วทั้งประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แต่ยังคงมีประชาชนบางส่วน ฝ่าฝืนคำสั่งออกนอกที่พักอาศัย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องสั่งลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสั่งนั่งคุกเข่า แล้วอบรมสั่งสอนถึงโทษที่จะได้รับ หากฝ่าฝืนคำสั่ง หรือ การสั่งลุกนั่งและหมอบไปกับพื้น รวมทั้งยังให้คำแนะนำแก่เจ้าของร้าน เกี่ยวกับการห้ามประชาชนเข้าร้านพร้อมกัน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 

นอกจากนี้ ยังมีการเผยภาพชาวอินเดีย ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาภายหลังทางการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้รถโดยสารแน่นขนัด ชาวอินเดียบางส่วนต้องขึ้นไปนั่งบนหลังคารถ ท่ามกลางความหวาดเสียวของผู้พบเห็น ส่วนยอดการติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดีย ล่าสุดอยู่ที่ 606 คน เสียชีวิต 10 คน