7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนชำรุดเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการสัญจร

ความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทาง ที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่ร้องทุกข์มายัง Ch7HD Social Care ว่าถนนชำรุดเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมา

ชาวบ้าน หมู่ 7 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร้องทุกข์ว่ารถบรรทุกสิบล้อวิ่งเข้าถนนทางหลวงชนบทในหมู่บ้าน ทำถนนคอนกรีตพังชำรุดแตกร้าว จากถนนที่ดีอยู่แล้วตอนนี้เริ่มมีร่องรอยการทรุด รอยแตกร้าวบนพื้นถนนอย่างเห็นได้ชัด สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก อยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่าจะแก้ไขอย่างไร หรือจะปล่อยให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้

ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 14 บ้านพรุกำ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากเดิมพื้นที่สวนยางพาราไม่มีคูคลองหรือร่องน้ำแต่อย่างใด อยู่ต่อมาพื้นที่ข้างเคียงได้ทำถนนส่วนบุคคลเพื่อเข้าสวนของตนเอง และมีการวางท่อระบายน้ำเพื่อทำถนนมายังพื้นที่สวนยางของชาวบ้าน พอฝนตกทำให้น้ำท่วมขังและกัดเซาะพื้นที่เป็นร่องลึก กลายเป็นน้ำไหลผ่านเหมือนคูน้ำ ต้นยางเริ่มล้มหลายต้น จนได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังเทศบาล ก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาให้แต่อย่างใด