ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : Golden Period ช่วงเวลาที่คุณต้องเลือก

มีคำเตือนจากแพทย์ถึงสถานการณ์โรค COVID-19 ซึ่งระบุไทยอยู่ในจุด "Golden Period" หากทุกคนให้ความร่วมมือกักตัวอยู่บ้านจะพ้นวิกฤต แต่ถ้าไม่ อาจกลายเป็นอิตาลี แห่งที่ 2 ปรากฏการณ์เช่นนี้…