7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : ช่อง 7HD ร่วมทำหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19

กิจกรรมดี ๆ ของช่อง 7HD เพื่อเป็นความรู้แก่พนักงาน ดารานักแสดง ได้นำไปป้องกันโรคโควิด-19 อย่างการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า แต่ละคนตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เลย ติดตามกับคุณปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ ใน ปิ่นอาสา

ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคโควิด-19 ทางช่อง 7HD จึงได้จัดกิจกรรมสอนเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงาน ดารานักแสดง ได้เรียนรู้ เพื่อลดปัญหาหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน ซึ่งสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มากที่สุด ก็คือ วิธีการป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ ต้องทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง พักผ่อนให้เพียงพอ เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อ และที่สำคัญ ควรล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ อย่างน้อย 20 วินาที

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ป่วย สามารถสวมใส่หน้ากากผ้าได้ หากใช้แล้ว 1 วัน ต้องซักทำความสะอาด เราจึงควรมีหน้ากากผ้าสำรองเพื่อสลับสับเปลี่ยน แม้ว่าหน้ากากผ้าจะไม่สามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังสามารถป้องกันได้บ้าง ดีกว่าที่ไม่มีอะไรป้องกันเลย ครั้นจะใช้หน้ากากอนามัยก็หาซื้อไม่ได้ง่าย จำนวนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยวันนี้มีวิทยากรจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 มาสอนพวกเราทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ทั้งแบบใช้จักรเย็บ และแบบเย็บมือ

แต่ละคนได้รับความรู้เต็มที่ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน บางคนขอนำความรู้ที่ได้มาไปต่อยอดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้สมาชิกในครอบครัวได้ป้องกันตนเอง บางคนก็ขอนำความรู้นี้ไปสอนต่อให้กับคนอื่น ๆ ได้เย็บเป็นด้วย

ซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมไปโดนผู้อื่นไอ จาม ใส่หน้า มือ แขน ต้องรีบล้างทันทีเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนจุดที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ ก็คือ อวัยวะบนใบหน้า เช่น ตา จมูก ปาก