7 สีช่วยชาวบ้าน

แผงโซลาร์เซลล์ชำรุด ไร้การซ่อมแซม จ.ยะลา

ชาวบ้านที่ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาย้ายเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ออกไป หลังใช้งานไม่ได้มาหลายปี

ชาวบ้านหมู่ 7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ ในเส้นทางลำใหม่-บ้านสีคง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร รอยต่อหมู่ 2 กับหมู่ 7 หลังเสาไฟฟ้าดังกล่าวไม่สามารถใช้งานมาได้กว่า 4 ปีแล้ว

โดย นายบุญนิตย์ สองแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เล่าว่า เสาไฟฟ้าเหล่านี้อยู่ในโครงการไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ โดยติดตั้งเมื่อปี 2555 แต่หลังจากนั้นมีคนร้ายเข้ามาขโมยแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี  ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนที่เหลืออยู่ก็ติด ๆ ดับ ๆ จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาซ่อมแซมแก้ไข หรือหากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ก็อยากให้ย้ายเสาไฟฟ้าเหล่านี้ออกไป เพื่อป้องกันคนร้ายเข้ามาขโมยอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ยังมีอยู่ด้วย