7 สีช่วยชาวบ้าน

เรียกร้องให้ตรวจสอบสหกรณ์ครูอุบลฯ จ.อุบลราชธานี

ชมรมคนรักษ์สหกรณ์ครูอุบลราชธานี รวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ หลังพบความไม่ชัดเจนในการบริหารหลายเรื่อง

ชมรมคนรักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ได้เรียกประชุมสมาชิกชมรม เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ หลังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดได้เข้ามาตรวจสอบ และพบว่าสถานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ แห่งนี้มีปัญหา

นายอรุณ สมชัย ประธานชมรมคนรักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ข้อมูลทางการเงินพบความน่าสงสัยที่อาจทำให้สหกรณ์ฯ เสียหาย โดยเฉพาะบัญชีของกลุ่มลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่มีหุ้น มีมูลค่าสูงกว่า 1,449,506,284 บาท ซึ่งเกิดปัญหาเพราะสมาชิกไม่ชำระหนี้ ทำผิดสัญญา และถูกขับออกจากกลุ่ม โดยไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า เกิดจากสาเหตุอะไร รวมทั้งปัญหาการตัดหนี้ศูนย์ก็ไม่ชัดเจน

จากปัญหาเหล่านี้ ทำให้สมาชิกของชมรมคนรักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบตามระเบียบปฏิบัติของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถชี้แจงกับสมาชิกได้ และหากพบการกระทำผิดจนทำให้เงินของสมาชิกหายไป ก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วย