7 สีช่วยชาวบ้าน

ชวนบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต หลัง COVID-19 ระบาด จนทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง ส่งผลให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศแล้ว

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า การระบาดของ COVID-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ก็มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งโลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญ ต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และมีความต้องการใช้ทุกวัน ในส่วนกรุงเทพมหานครการบริจาคโลหิตลดลงถึง 25% ส่วนภูมิภาคลดลง 15% ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ ก็อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศได้

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ที่บริจาคโลหิตครบ 3 เดือนแล้ว ร่วมบริจาคเพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย โดยสามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตทุกแห่ง, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลสาขา และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-256-4300

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตคัดกรองตนเอง โดยผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ และโปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ก่อนการบริจาคโลหิตด้วย