7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องศูนย์ดำรงธรรมจัดการงบการศึกษา จ.สุโขทัย

ผู้ปกครอง และชาวบ้านเมืองสุโขทัย ร้องศูนย์ดำรงธรรม หลังโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ไม่ผ่านการอนุมัติ

จากกรณีผู้ปกครอง และชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้ตรวจสอบและหาแนวทางช่วยเหลือ หลังสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไม่อนุมัติ 4 โครงการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี คือ โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) และ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนานักเรียน และพัฒนาพื้นที่โดยรอบโรงเรียน เพื่อให้การเดินทางรับ-ส่งบุตรหลานทำได้สะดวกมากขึ้น

จากปัญหาที่เกิดขึ้น นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกัน และได้ข้อสรุปว่า ให้ดำเนินโครงการตามที่ผู้ปกครองและชาวบ้านเสนอมาทั้ง 4 โครงการ เพราะนอกจากจะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียน ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลด้วย โดยให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณางบประมาณภายในวันที่ 1 เมษายน 2563