7 สีช่วยชาวบ้าน

โวยหน่วยงานแก้ปัญหาไฟไหม้ไม่ทันใจ จ.ขอนแก่น

ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น โวยหน่วยงานระดับท้องถิ่น หลังเกิดไฟไหม้ทุ่งนา แต่การช่วยเหลือล่าช้า อ้างรถดับเพลิงเสีย น้ำมีไม่เพียงพอ

หลังเกิดไฟไหม้ทุ่งนาพื้นที่บ้านหนองไฮ หมู่ 8 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลใจ มาร่วมกันทำแนวป้องกันไฟ และจัดเวรยามตรวจสอบ เนื่องจากจุดนี้อยู่ท้ายหมู่บ้าน หากไม่สามารถควบคุมได้ทัน จะกระทบกับบ้านเรือนชาวบ้านจำนวนมาก โดย ชาวบ้าน บอกว่า เหตุผลที่พวกเขาต้องมาช่วยกันดูแลพื้นที่ เพราะที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือในการดับไฟ

นางพูลสุข โนนทนวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไฮ ให้ข้อมูลว่า ในวันที่เกิดเหตุนั้น ทางตนเองและชาวบ้านพยายามช่วยกันติดต่อไปทางเทศบาลตำบลพระลับ เพื่อขอให้ส่งรถดับเพลิงเข้ามาช่วย

จากปัญหาความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้ชาวบ้านบ้านหนองไฮ เรียกร้องไปถึงหน่วยงานในระดับจังหวัดให้เข้ามาตรวจสอบ และกำกับดูแลหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินแบบนี้ เพราะหากเข้าระงับเหตุไม่ทัน อาจเกิดความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านอย่างแน่นอน