สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ วันที่ 22 มี.ค. 63

Update ค่า PM2.5 สูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือ และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 202 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 109 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 107 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 87 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้ามต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศอยู่ในสภาพดีอยู่