สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

หมอกควันยังปกคลุมภาคเหนือ ส่งผลให้ค่า PM2.5 อยู่ในขั้นมีผลต่อสุขภาพ

จุดกำเนิดของหมอกควันจากไฟป่ามาจากน้ำมือของมนุษย์ ที่บริเวณเทือกเขาใกล้อ่างเก็บน้ำวังเฮือ อำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่รับรายงานมีคนจุดไฟเผาป่าเสียหายหลายสิบไร่ เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังกว่า 50 นาย เข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทัน ไม่เช่นนั้นผืนป่าคงถูกทำลายไปมากกว่านี้ ประกอบกับจุดดังกล่าวอยู่ใกล้กับที่ตั้งเสาทวนสัญญาณโทรศัพท์ วิทยุสื่อสารของหลายหน่วยงาน หากไฟลุกลามไปถึง จะทำให้การติดต่อสื่อสารถูกตัดขาด สร้างผลกระทบในวงกว้าง

ขณะที่พื้นที่ป่ารอบอาคารที่ประทับภูตะวัน และพื้นที่วัดอนาลโยทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา ถูกไฟเผาผลาญผืนป่าเสียหายไปแล้วนับพันไร่ โดยไฟได้ลุกลามไหม้ศาลาภายในวัดวอดไปแล้ว 1 หลัง และมีสัตว์ป่าได้รับผลกระทบจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ลาดตระเวนพร้อมทำแนวกันไฟ จะได้ควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์ได้ทันท่วงที

ไม่ต่างจากพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยควันไฟที่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน  ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว เจ้าหน้าที่ต้องทำการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณ PM2.5

เนื่องจากมีประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ

ส่วนที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.17 หรือแบบ 17 สนับสนุนภารกิจทิ้งน้ำดับไฟป่า เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงชัน และมีเชื้อเพลิงจำพวกใบไม้แห้ง ปกคลุมหนาแน่น ยากต่อการเดินเท้าเข้าดับไฟ

สำหรับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ สามารถลำเลียงน้ำได้เที่ยวละ 3,000 ลิตร บินด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความสูงในการบินหรือเพดานบินอยู่ที่ 6,000 เมตร สามารถบินได้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง 20 นาที โดยจะเป็นการบรรทุกน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยส้าน ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว มาใช้ในการดับไฟป่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ไฟป่าไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะภาคเหนือเท่านั้น แต่ยังเผาผลาญผืนป่าในหลายจังหวัด วานนี้ (21 มี.ค.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ 4 แห่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติทับลาน, อุทยานแห่งชาติตาพระยา, อุทยานแห่งชาติปางสีดาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ดงใหญ่ ซึ่งภูมิประเทศเป็นที่ลาดชัน และเกิดไฟป่ารุนแรงหลายจุด

สำหรับอนาคต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ศักยภาพสูง ใช้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า หวังพิทักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน