สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

แพทย์ ขอประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดกิจกรรมทางสังคม

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน ราชวิทยาลัยต่างๆ ประชุมร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยที่ประชุมจะเน้นการดูแลในกรุงเทพมหานคร ที่พบผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยทั่วประเทศ และเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมโรค เพื่อไม่ให้ระบาดไปทั่วประเทศ ด้วยมาตรการต่างๆ ที่ให้ทุกจังหวัดนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ ส่วนประชาชนต้องปรับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่า ขอให้มั่นใจในประสบการณ์ มั่นใจในทีมของพวกเรา นี่คือ The Best Team ทางสุขภาพ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทีมที่มาประชุมเป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศ ซึ่งต่างประเทศได้ให้ความเชื่อมั่น โดยได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน และมาถูกทางแล้ว ค่อยๆ กระชับสถานการณ์ทำล่วงหน้าเพื่อป้องกัน แต่ประชาชนต้องป้องกันตนเอง และช่วยกันเตือนเพื่อน เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ ที่สำคัญคนที่ติดเชื้อ ต้องบอกประวัติ และอย่าปกปิด

สำหรับระยะต่อไปจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วย โดยผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการ ให้รักษาตัวในที่ที่เหมาะสม เช่น โรงแรม ซึ่งโรงแรมบางกอกพาเลซ มอบให้ 350 ห้อง และกระทรวงสาธารณสุข จะย้ายผู้ป่วยไปพักวันจันทร์นี้ ทั้งนี้ยืนยันว่า มีเตียง มีห้องผู้ป่วย มีเครื่องช่วยหายใจ เพียงพอ