ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : บล็อกจากน้ำยางพารา

วันนี้ เอาใจเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นพิเศษ พาไปชมวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพารา ด้วยนวัตกรรม ""บล็อกจากยางพารา"" ผลงานวิจัยของ อาจารย์ประชุม คำพุฒ และทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง