7HD ร้อนออนไลน์

ทำเนียบฯ เข้มสกัดโควิด-19 หลังตำรวจติดรัฐมนตรีติดเชื้อ

จากกรณีที่ตำรวจติดตามนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีการผลตรวจว่าเป็นผู้เชื้อโควิด -19 โดยที่ผ่านมาตำรวจนายนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม รมว.คลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะตึกบัญชาการและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นใจว่าเชื้อโควิด -19 จะไม่แพร่กระจาย

วันนี้ (19 มี.ค.63) นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ โดยขณะนี้ เจ้าหน้าที่กองโรคระบาด กรมควบคุมโรค จะไปดำเนินการสอบสวนเพื่อค้นหาผู้สัมผัส ผู้อยู่ใกล้ชิด และจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาล และจะรีบแจ้งผลมาให้ทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทำเนียบรัฐบาล

ขณะทีเมื่อคืนที่ผ่านมา (18 มี.ค.63) ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งที่ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกบัญชาการทั้ง 5 ชั้น และดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกวัน พร้อมจัดระบบคัดกรองไข้ สนับสนุนการใส่หน้ากากทุกคน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกจุด

และในวันนี้ (19 มี.ค.63) ได้ให้หัวหน้าส่วนงานที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ตึกบัญชาการในวันประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ทั้งจากหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลและจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน จัดให้มีการรายงานตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเพื่อแยกกลุ่ม และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้หยุดงานไปเฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำให้ใช้วิธีรักษาระยะห่าง (self distance) ด้วยการใส่หน้ากากและใช้เจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 2 กลุ่ม หากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งหัวหน้างานทันที รวมทั้งหากมีบุคลากรอื่น ๆ ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนายตำรวจดังกล่าว ให้มารายงานตัวและหยุดทำงานที่บ้าน เฝ้าระวังไข้เป็นเวลา 14 วัน หากป่วยให้ส่งโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยและรักษาทันที

อย่างไรก็ตาม ทำเนียบรัฐบาลจะดำเนินการตามมาตรการที่เข้มข้นเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการยกระดับการรักษาความปลอดภัย และห้ามมิให้ผู้ติดตามที่ไม่มีหน้าที่ในภารกิจขึ้นตึกบัญชาการ ตึกไทยคู่ฟ้า และสถานที่จัดประชุมในทำเนียบรัฐบาล