ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : ท่องเที่ยวสวนองุ่น ดึงจุดเด่นสร้างตลาด

จากพื้นที่นาที่แห้งแล้ง ปรับเปลี่ยนมาเป็นไร่องุ่น สร้างรายได้แบบนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย การวางแผนและบริหารจัดการให้เหมาะสม คุณเรืองเดช บุตรเรือง เกษตรกรเจ้าของสวนองุ่น ที่จังหวัดมหาสารคาม เล่าว่า การทำเกษตรให้ดึงดูดตลาดและลูกค้าได้ จะต้องทำเกษตรให้น่าสนใจ โดดเด่น จึงเลือกปลูกพืชที่แตกต่างออกไปจากที่มีอยู่ในพื้นที่ อย่าง "องุ่น" โดยจัดสรรพื้นที่ 2 ไร่ แบ่งออกเป็นส่วนของแปลงปลูกองุ่น และขุดสระน้ำขนาด 1 งาน เจาะบาดาล เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการดูแลพืช

หลักสำคัญ คือ ต้องทำการปรับปรุงดิน ด้วยสารปรับปรุงดิน หรือโดโลไมท์และปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มธาตุอาหารในดิน ให้เหมาะสมกับการปลุกองุ่น จากนั้นเลือกปลูกองุ่นสายพันธุ์ไวท์มะละกา ที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนและแล้งได้ดี มาลงปลูกยกร่อง ตั้งเสาขึ้นให้เป็นโรงเรือนมุงด้วยแสลน พลางแสงให้เหมาะสม และใช้ระบบน้ำหยดในการดูแลพืช ซึ่งองุ่นชอบความชุ่มชื่นแต่ไม่ชอบน้ำขัง ทำให้เจริญเติบโตได้ดี และยังเปิดเพลงให้องุ่นฟังด้วย เพราะเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้ได้ผลิตดี และสมบูรณ์ ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ก็เริ่มเห็นผลผลิต สามารถเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยสร้างจุดเด่นกระตุ้นตลาด ให้ลูกค้าเข้ามาตัดเก็บผลผลิตได้เองแบบนี้เลย ตัดไป ชิมไป สบายใจได้ เพราะดูแลตามหลักเกษตรปลอดภัย ลูกค้าชอบองุ่นลูกไหน พวงไหน ก็สามารถเด็ดชิม และตัดใส่ตะกร้าซื้อกลับบ้านได้เลย รสชาติองุ่นก็สุขเต็มที่ ทำให้มีรสชาติหวาน ถูกปาก โดยช่วงนี้มีผลผลิตทยอยให้ตัดเก็บกว่า 1,000 กิโลกรัม

คุณผู้ชมที่สนใจ อยากลองปลูกองุ่น สร้างรายได้แบบนี้บ้าง สามารถไปขอคำแนะนำได้เลย เกษตรกรบอกว่า พร้อมบอกเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ให้เพื่อนเกษตรกรนำไปต่อยอดพัฒนาด้านการทำเกษตร พร้อมย้ำว่า การทำเกษตรไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดใด หากมีความใส่ใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้