7HD ร้อนออนไลน์

ฝุ่นพิษปกคลุมเชียงใหม่พุ่งไม่หยุด ค่า AQI ขึ้นอันดับ 1 ของโลก

ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (14 มี.ค.) ท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกควันหนาทึบ ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงอย่างชัดเจน มองจากเชิงดอยสุเทพไม่เห็นตัวเมืองเห็นเพียงตึกขนาดใหญ่แค่เลือนลาง โดยช่วงบ่ายวันนี้ จ.เชียงใหม่ ยังครองอันดับ 1 เมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดของโลกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 จากเว็บไซต์ airvisual.com

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/14/3ฝุ่นพิษแตะ_500_มก.02.png

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อนจากดาวเทียมเวียร์ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้ พบว่ามีจำนวน 199 จุด ลดลงจากเมื่อวานนี้ที่สูงถึง 683 จุด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 79 จุด ป่าอนุรักษ์ 11 จุด และพื้นที่เกษตรอีก 9 จุด ลุกลามจากจุดเดิมรอบบ่ายวานนี้ 16 จุด โดยพบมากที่สุดใน อ.อมก๋อย 38 จุด รองลงมา คือ อ.พร้าว 31 จุด เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเร่งระดมกำลังเข้าดับไฟในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดในตัวเมืองเชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 เมื่อเวลา 13.00 น. สูงถึง 418 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และวัดได้สูงสุดถึง 532 มคก./ลบ.ม. ที่ อ.พร้าว มลพิษทางอากาศที่หนักหนาสาหัสในวันนี้ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกจะเก็บตัวอยู่ในบ้าน 

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/03/14/32ฝุ่นพิษแตะ_500_มก.03.png

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งสารถึงประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน AirCMI ระบุสาเหตุที่ทำให้เชียงใหม่มีค่าฝุ่นพิษพุ่งสูงในช่วงนี้ นอกจากไฟป่าที่ยังคงเกิดขึ้นในประเทศแล้ว ยังเกิดจากฝุ่นควันข้ามพรมแดน ซึ่งได้เร่งประสานประเทศเพื่อนบ้าน ขอความร่วมมือในการลดและควบคุมการเผาอย่างเร่งด่วน รวมถึง ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาในที่โล่ง ตลอดจนให้เฝ้าระวังสุขภาพ งดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และผู้มีปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการสูดดมฝุ่นควันเข้าสู่ร่างกายจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ