ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : แปรรูปถั่วลิสงเพิ่มมูลค่า

การสร้างรายได้ภาคเกษตรนอกจากการขายผลผลิตสดแล้ว การแปรรูปก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดได้ อย่างเกษตรกรที่จังหวัดยโสธร ก็ใช้หลักนี้ในการสร้างรายได้..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง