ห้องข่าวภาคเที่ยง

บัวบูชา พาเที่ยว : วังเวียง กุ้ยหลินแห่ง สปป.ลาว

บัวบูชา พาเที่ยว ยังคงม่วนซื่นกันอยู่ที่ สปป.ลาว ต่อจากศุกร์ที่แล้ว แต่วันนี้จะพาไปเที่ยวเมือง "วังเวียง" เมืองที่ได้รับฉายาว่า "เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว" ไปพายเรือ บุกถ้ำ ขึ้นเขา ครบทุกรส…