ห้องข่าวภาคเที่ยง

7HD Vlog : เผยวิธีส่งอาหารให้ผู้ถูกกักตัว 14 วัน

ช่วงที่โควิด-19 ระบาด พนักงานส่งอาหารมีผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม กักตัวเองอยู่บ้าน 14 วัน  ติดตามใน 7HD Vlog…