เช้าข่าว 7 สี

เก็งก่อนเกมส์ : โควิด-19 ทำกีฬาเลื่อนหลายรายการ

วันนี้ จะไปพูดคุยกันถึงกีฬาหลายรายการ ที่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง