เช้าข่าว 7 สี

เปิด ศิริราช ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ให้บริการประชาชนทั่วไป

ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด "ศิริราช ฟิตเนส เซ็นเตอร์"  ที่จะให้บริการกับประชาชนทั่วไปได้มาใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง