7HD ร้อนออนไลน์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หนีไวรัสโควิด-19

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกแถลงการณ์ เรื่องเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561- 2562 (ครั้งที่ 42) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค.2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้าง และเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (3 มี.ค.63) ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานประชุมชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการเลื่อนพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ ให้แก่บัณฑิตประมาณ 4,000 คน ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระบุว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการและจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561- 2562 ไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเสียใจและขอโทษบัณฑิตทุกคน

โดยเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินชดเชยให้บัณฑิตทั้ง 4,000 คน คนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท เป็นการเยียวยาให้กับบัณฑิตซึ่งเป็นเงินเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่บัณฑิตแต่ละคนพร้อมครอบครัว ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเดินทางที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเสียใจและขอโทษบัณฑิตทุกคนรวมทั้งครอบครัวขอบัณฑิตด้วย พร้อมกันนี้ยืนยันว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่พบว่าบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อแต่อย่างใด และทางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง