ห้องข่าวภาคเที่ยง

หมอกควันไฟป่าภาคเหนือลดลง แต่ยังเฝ้าระวัง

โดยวานนี้ข้อมูลจากดาวเทียม ระบบ VIIRS วานนี้ วัดจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน ได้มากถึง 1,019 จุด โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ มากสุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ตามลำดับ ขณะที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันนี้ท้องฟ้ายังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่า ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับสีแดง

ประชาชนในพื้นที่ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการระบาดของโรคโควิด-19 จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ลดลง พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ ด้านประชาชนในพื้นที่ ยอมรับว่ามีความวิตกกังวล ทั้งเรื่องของฝุ่นละอองและโรคระบาด และต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันหาทางแก้ไข

ส่วนที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้วันนี้ค่าฝุ่น จะลดลง แต่ยังวัดได้อยู่ที่ 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สาเหตุหลักยังคงมาจากการชิงเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรก่อนที่จังหวัดจะประกาศใช้มาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาด ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีชาวบ้าน ลักลอบเผาป่า เพื่อหวังเข้าไปเก็บผักหวานและของป่าออกมาขาย

ขณะที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ยังคงมีกลุ่มหมอกควันจากไฟป่าปกคลุม แต่เบาบางลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา และคาดว่า ในช่วงบ่าย ค่าฝุ่นจะลดลงอีก เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้อากาศยกตัวโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ระบุว่าช่วงนี้จะมีลมตะวันตกเข้ามาช่วยพัดหมอกควันออกจากพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงต้องงดการเผาทุกชนิด เพื่อไม่ให้สถานการณ์หมอกควันกลับมาแย่ลงอีก