ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : ทำร้านอาหารให้รวย

ร้านอาหารยังเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในยุคนี้ แต่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนใหม่ อยู่ที่ไหนก็สั่งอาหารร้านเราได้...