เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เผยข้อมูลเปรียบเทียบความรุนแรง โควิด-19 กับการระบาดของเชื้ออื่นๆ

นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทางการจีนได้รายงานต่อองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (Covid-19) เวลานั้นพบผู้ติดเชื้อแล้ว 44 คน

กระทั่งวันที่ 30 มกราคม 2563 ครบ 1 เดือนที่พบการแพร่ระบาด ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 7,783 คน เสียชีวิตแล้ว 170 คน

เปรียบเทียบกับโรคซาร์ส (SARS : Severe Acute Respiratory Syndrome) ที่มีระยะเวลาการแพร่ระบาดในช่วงปี 2545 - 2546 มีผู้ติดเชื้อ 8,096 คน เสียชีวิต 774 คน แต่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากกว่า โรคเมอร์ส (MERS-CoV)

แต่หลังจากผ่าน 1 เดือน กลับพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ เชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แบบก้าวกระโดด จนถึงปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อสูงกว่า 80,000 คน และยังมีแนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้น และการแพร่ระบาดกระจายตัวไปในทวีปต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งข้อมูลในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกทวีปทั่วโลก ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา

ขณะที่หากเปรียบเทียบการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ เมอร์ส, ซาร์ส, โควิด-19 พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะอยู่ที่ร้อยละ 3.41 แต่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด