เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ธ.ก.ส.พลิกวิถีชาวบ้านยกระดับผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกต่างประเทศ

สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกือบ 6 พันไร่ ในตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี คือผลผลิตทางการเกษตรที่ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัวมานาน แต่เมื่อปี 2546 เคยประสบปัญหาปลูกมากแต่ขาดทุน ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มนำมาแปรรูป เพื่อยกระดับคุณภาพส่งออกทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งมะม่วงกวน ข้าวเหนียวมะม่วง และยำมะม่วง โดยเฉพาะไอศกรีมมะม่วงได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ สร้างรายได้จนมีกำไรเกือบแสนบาทต่อปี

ต่อมามีการรวมกลุ่มสหกรณ์ร้านค้า สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมทั้งมีสถาบันการเงินชุมชน ส่งเสริมการออมและบริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีคาราวานชาวบ้านที่คอยรับส่งนักท่องเที่ยวและผู้มาศึกษาดูงานด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีโฮมสเตย์รับรองถึง 27 หลัง ถูกยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน