ข่าวเด็ด 7 สี

ฝ่ายค้านเปิดปม รมต.เอื้อประโยชน์คนใกล้ชิด

รายงานสดจากอาคารรัฐสภา : ผ่านไปแล้วครึ่งวันของการอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ วันที่ 4 ซึ่งมีการอภิปรายปิดคิวนายกรัฐมนตรี แต่ก็เชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆ...