ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกรัฐมนตรีแจง Flash Mob นักศึกษาทั่วประเทศ

รายงานสดจากอาคารรัฐสภา : ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันสุดท้าย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะหยิบยกกระแสการเคลื่อนไหวของนักศึกษาทั่วประเทศในลักษณะ Flash Mob เข้ามาอภิปรายและชี้แจงด้วย...