ห้องข่าววาไรตี้

ทำได้ ใช้เป็น : ทำ Coworking Space ให้ได้กำไร

ปัจจุบันธุรกิจ Coworking Space เกิดขึ้นมาก และพัฒนารูปแบบการให้บริการลูกค้าอย่างทันสมัย แต่ถึงจะมีคนทำธุรกิจนี้มาก ธุรกิจนี้ก็ยังน่าสนใจ สอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานการใช้ชีวิตของคนเรามากขึ้น...