ห้องข่าวภาคเที่ยง

บัวบูชา พาเที่ยว : ฝาท่อลายศิลป์ เลียบคลองโอ่งอ่าง

วันนี้จะพาทุกคนไปตามล่าหาฝาท่อระบายลายศิลป์ เอกลักษณ์ของคลองโอ่งอ่าง อดีตที่เคยเป็นสะพานเหล็ก ปัจจุบันปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว...