ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คนพิการร้องถูกตัดน้ำตัดไฟโรงเพาะเห็ด

เอกสารแจ้งยกเลิกหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จำนวน 2 ฉบับ ลงนามโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ติดประกาศหน้าโรงเรือนเพาะเห็ด ที่ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดปทุมธานี ได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ภายใน อบต.บึงบา และได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565

โดยตัวแทนชมรมผู้พิการ ร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนให้ช่วยขยายผล ขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังนายอำเภอหนองเสือ เนื่องจากยังไม่มีสถานที่ใหม่รองรับ หลัง อบต.บึงบามา ติดประกาศให้ย้ายภายใน 30 วัน ก็ตัดน้ำตัดไฟทันทีในช่วงเช้าวันเดียวกัน ทำให้ก้อนเห็ดที่กำลังออกดอกเสียหาย

ปลัด อบต.บึงบา ระบุ จะใช้พื้นที่ทำโครงการอื่น หลังพบการบริหารงานไม่โปร่งใส

ด้านอดีตนายก อบต.บึงบา ในฐานะประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดปทุมธานีขณะนั้น ระบุ ตรวจพบพิรุธในการบริหารงบประมาณ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเอกสารหลักฐาน ยืนยัน ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว

ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7