7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบการรังวัดพื้นที่ทำถนน รุกล้ำที่ทำกิน ทั้งที่ไม่ยินยอม

ชาวบ้านที่บุรีรัมย์ แจ้งความให้ตรวจสอบการรังวัดแนวเขตสร้างถนนคอนกรีต หลังรุกล้ำที่ทำดินกินโดยที่ชาบ้านไม่ยินยอม

กลุ่มชาวบ้านบ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นำเอกสารโฉนดที่ดิน และภาพถ่ายทางอากาศ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.สตึก เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย หลัง อบต.สนามชัย ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก ทำการรังวัดแนวเขตถนนเส้นทางบ้านสนามชัย-บ้านหนองแคน ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต แต่พบว่ามีการปักหมุดแนวเขตรุกล้ำที่ดินทำกินของชาวบ้าน ซึ่งมีโฉนดถูกต้องจำนวน 16 ราย โดยที่ชาวบ้านไม่ได้ยินยอม ทำใหเกิดได้รับความเสียหาย

ตัวแทนชาวบ้านที่เข้าแจ้งความให้ข้อมูลว่า ทาง อบต.สนามชัย ไม่ได้แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบเรื่องการรังวัดแนวเขตดังกล่าว ซึ่งแนวเขตที่มีการปักหมุดล้ำเข้ามานั้น ก็เป็นที่ดินที่มีเอกสารการครอบครองถูกต้อง ซึ่งตนเองและชาวบ้านคนอื่น ๆ ไม่ได้คัดค้านการทำถนน เพราะจะทำให้การเดินทางของชาวบ้านสะดวกมากขึ้น แต่ก็ไม่ควรขยายพื้นที่ถนนจนรุกล้ำเข้ามาถึงพื้นที่ของชาวบ้านแบบนี้ นอกจากนี้ การรังวัดแนวเขตถนนทั้ง 2 ฝั่งก็กินพื้นที่ไม่เท่ากัน เพราะฝั่งซ้ายกินพื้นที่เข้าไปถึง 2 เมตร ส่วนฝั่งขวากินพื้นที่เพียง 1 เมตร จึงอยากให้ทาง อบต.สนามชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ชาวบ้านได้ทราบ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง