สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าเป็นเมืองอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์

กรุงเทพมหานคร ประกาศจะเป็นเมืองไร้อุบัติเหตุ (Zero Accident) เตรียมวางแผนลดอุบัติเหตุทุกช่วงเทศกาล ดึงเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นกระบอกเสียง ให้ทุกคนช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เป็นศูนย์

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา พบว่าสถิติผู้เสียชีวิตของกรุงเทพมหานคร สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยมีผู้เสียชีวิต 15 ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุ 10-19 ปี ทางกรุงเทพมหานครจึงร่วมกับหลายหน่วยงาน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทุกช่วงเทศกาล ประกาศตั้งเป้าสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองไร้อุบัติเหตุ (Zero Accident)

โดยดึงเอากลุ่มเด็กและเยาวชนมาเป็นกระบอกเสียง ช่วยกระตุ้นเตือนพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ผู้ใหญ่ฉุกคิดคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน สร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำลดอุบัติเหตุ "เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม" ซึ่งจะมีการอบรมและสร้างความรู้ด้านอุบัติเหตุทางถนนและวิธีป้องกัน เช่น การสวมหมวกกันน็อกให้เด็ก และคาดเข็มขัดนิรภัยให้เด็กทุกครั้ง พร้อมเตือนผู้ใหญ่ตรวจสอบความปลอดภัยของรถยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลทุก ๆ 3 เดือน เพื่อดูว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดเสียชีวิตได้หรือไม่ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมื่อแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์