ห้องข่าวภาคเที่ยง

วันที่ 2 ของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ ยังคงเน้นที่นายกรัฐมนตรี

รายงานสดจากอาคารรัฐสภา : วันที่ 2 ของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ยังคงเน้นๆ ไปที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง