ข่าวเด็ด 7 สี

เฝ้าระวังไฟป่าปะทุ จ.นครนายก

ไฟป่าที่ลุกไหม้บนเทือกเขาหลังโรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ขณะนี้ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ได้แล้ว คาดความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ ไม่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ แต่มีผลกระทบเรื่องของควันไฟที่ปกคลุม

สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้ได้แก่ ตำบลเขาพระ พรหมณี และศรีกะอาง เนื่องจากเข้าไปไม่ถึงต้องใช้การโปรยน้ำและสารเคมีทางอากาศเท่านั้น