7HD ร้อนออนไลน์

เจ้าบ่าวเจ้าสาวในฟิลิปปินส์ สวมหน้ากากอนามัยร่วมพิธีแต่งงานหมู่

ประเทศฟิลิปปินส์ จัดงานแต่งงานหมู่ขึ้น ในเมือง"บาโคลอด" (Bacolod)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมีคู่รักเข้าร่วมพิธี 220 คู่ ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ต่างสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค"โควิด-ไนน์ทีน" โดยสำนักงานสาธารณสุข ได้สั่งให้คู่บ่าวสาวทั้งหมด ต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อยืนยันถึงสุขภาพของตนเองและประวัติการเดินทางในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ก่อนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ มีรายงานพบ ผู้ป่วยโรค"โควิด-ไนน์ทีน"ทั้งหมด 3 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน