ห้องข่าวภาคเที่ยง

บัวบูชา พาเที่ยว : อุโบสถเรือสุพรรณหงส์ อันซีน จ.นนทบุรี

วันนี้จะพาไปชม Unseen จ.นนทบุรี กับอุโบสถเรือสุพรรณหงส์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่วัดชลอ...