7 สีช่วยชาวบ้าน

คัดค้านสร้างสะพานข้ามแยกมาบตาพุด หวั่นทำเศรษฐกิจพัง จ.ระยอง

ชาวมาบตาพุด คัดค้านการสร้างสะพานข้ามแยก ที่จะก่อสร้างผ่านตลาดมาบตาพุด หวั่นผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และทำเศรษฐกิจในพื้นที่พัง

บรรยากาศที่กลุ่มคัดค้านการสร้างสะพานยกระดับทางหลวงหมายเลข 3 หรือสะพานข้ามแยกมาบตาพุด ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ในเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อโครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงสนามบินอู่ตะเภา และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

โดยชาวบ้านให้เหตุผลในการคัดค้านว่า จุดที่ก่อสร้างผ่านชุมชนตลาดมาบตาพุด มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 2-3 ปี ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ทั้งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต สุขภาพ และภาคเศรษฐกิจ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันมาเรียกร้อง และเสนอความคิดเห็นว่าอยากให้ยกเลิกโครงการนี้

แต่หากไม่สามารถยกเลิกได้ ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง โดยย้ายจุดก่อสร้างออกไปจากชุมชน เพราะทุกวันนี้การค้าขายในพื้นที่ไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อน หากมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เข้ามาอีก จะทำให้การค้าขายชะลอตัวจนถึงหยุดนิ่งได้ ผู้ประกอบการบางรายอาจต้องปิดตัวไป ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องให้กรมทางหลวง ผู้รับผิดชอบโครงการ รับฟังแนวทางของชาวบ้านและหาทางออกร่วมกัน