เช้านี้ที่หมอชิต

ชาวม่อนแจ่มรวมตัวร้องเรียน หลังถูกตัดไฟฟ้า-สัญญาณโทรศัพท์ ทำเดือดร้อน

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่มชาวบ้านและผู้ประกอบการรีสอร์ตบนดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน หลังถูกตัดกระแสไฟฟ้า และสัญญาณโทรศัพท์ ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวบ้านบนดอยม่อนแจ่ม และหมู่บ้านใกล้เคียง ราว 300 คน รวมตัวกัน

โดย นายชัยชนะ สุขสกุลปัญญา อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองหอยใหม่ บอกว่า ตอนนี้ชาวม่อนแจ่ม 3 หมู่บ้านอยู่กันอย่างไม่มีความสุข เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านเกือบทั้งหมดได้เปลี่ยนจากทำการเกษตรมาเป็นการท่องเที่ยว เพราะการทำเกษตรก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ทั้งไฟป่า น้ำเสีย ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมองว่า 3 หมู่บ้านมีประชากรประมาณ 3,000 คน แต่มีรีสอร์ตประมาณ 100 กว่าแห่ง ถือว่าไม่มาก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 บอกว่าทางราชการพยายามแก้ไขปัญหา เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำ เสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน และอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าพักได้