รอบรั้วเอเชีย

จีนเผยผู้สูงอายุเสี่ยงเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 สูงสุด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนเผย ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-ไนน์ทีน มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง ขณะที่ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงสูงสุด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน หรือ ซีซีดีซี (CCDC) ตีพิมพ์รายงานผลการศึกษากรณีการติดเชื้อไวรัสโควิด-ไนน์ทีน ในวารสารระบาดวิทยาของจีน ระบุว่าจากการศึกษาผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งผู้มีอาการต้องสงสัย รวม 72,314 คน ทั่วประเทศ พบว่าผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-ไนน์ทีน มากที่สุด ขณะที่ 80.9 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ติดเชื้ออาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง ส่วนผู้ติดเชื้อ 13.8 เปอร์เซ็นต์ มีอาการป่วยรุนแรง และอีก 4.7 เปอร์เซ็นต์ อาการอยู่ในขั้นวิกฤต โดยอัตราการเสียชีวิตสูงสุด คือ กลุ่มที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป เฉลี่ย 14.8 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ เมื่อแยกตามเพศพบว่าเพศชายมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง โดยผู้ป่วยชายมีอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-ไนน์ทีน ที่ 2.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 1.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงจากไวรัสโควิด-ไนน์ทีน มากขึ้น โดยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีความเสี่ยงมากที่สุด ตามด้วยโรคเบาหวาน, โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และความดันโลหิตสูง

ขณะที่ คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ นอกเขตมณฑลหูเป่ย์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดของโรค ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ติดต่อกันเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า อีกทั้งเป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั่วประเทศลดลงต่ำกว่าวันละ 100 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคกำลังดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่า แม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ดูเหมือนว่าจะลดลง แต่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความแนวโน้มดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การระบาดของไวรัสโควิด-ไนน์ทีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,873 คน และมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 73,000 คน