เจาะกีฬาเที่ยง

โพลชี้ การท่าเรือฯ ขวัญใจคนกรุง-บุรีรัมย์ เต็งคว้าแชมป์ไทยลีก

เจาะกีฬาเที่ยง - "KBU SPORT POLL" โดย ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาเรื่อง "กระแสไทยลีก 2020 กับมุมมองของแฟนลูกหนัง"

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทุกกลุ่มอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,092 คน เพศชาย 624 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14  เพศหญิง 468 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขันส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.51 สนใจ รองมาร้อยละ 21.03 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 4.46 ไม่สนใจ

โดยทีมยอดนิยมที่จะติดตามชมและเชียร์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.59 การท่าเรือ เอฟซี รองลงมาร้อยละ 25.89 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ร้อยละ 17.64 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร้อยละ 13.66 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ร้อยละ 9.07 บีจีปทุม ยูไนเต็ด และอื่น ๆ ร้อยละ 4.15

ขณะที่ทีมที่คาดว่าจะมีโอกาสในการคว้าแชมป์และมีคะแนนติด 1 ใน 5 ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.11 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รองลงมาร้อยละ 22.85 การท่าเรือ เอฟซี ร้อยละ 20.04 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ร้อยละ17.93 เชียงราย ยูไนเต็ด ร้อยละ10.99 บีจีปทุม ยูไนเต็ด และอื่น ๆ ร้อยละ3.08

ส่วนปัญหาหรือความวิตกที่จะทำให้เกมการแข่งขันขาดสีสัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.68 ศักยภาพผู้ตัดสิน รองลงมาร้อยละ 23.17 การไม่เคารพและเชื่อฟังผู้ตัดสินของผู้เล่นและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 19.77 ความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทของกองเชียร์ ร้อยละ 10.56 การพนันและการล้มบอล ร้อยละ 8.56 สภาพดินฟ้าอากาศ และอื่น ๆ ร้อยละ 3.26