ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตอนที่ 1

ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ประกอบด้วยบ่อฝังกลบขยะ ระบบคัดแยกด้วยสายพาน บางส่วนหมักทำปุ๋ย ตามแผนงานสามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปริมาณ 400 ตันต่อวัน ใช้เงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2545 กว่า 500 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จปี 2548 แต่จากข้อมูลพบว่า เปิดใช้งานได้เพียงปีเดียว

นายก อบจ.ชลบุรี คนปัจจุบัน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ระบุ อนุญาตให้มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดใช้อาคารและพื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ส่วนการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยที่ใช้เงินแผ่นดิน แต่ไม่ได้ใช้งาน อยู่ระหว่างศึกษาว่าจะดำเนินการต่อในรูปแบบใด ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี ลงนามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทั้ง 99 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดที่มีอยู่กว่า 200,000 ตัว ให้มีอยู่อาศัย ไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ รวมถึงป้องกันสุนัขจรจัดถูกทำร้าย คาดเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายนนี้ ค่าก่อสร้างมาจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เงินอุดหนุนผ่านมูลนิธิ

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข7