ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : Food Delivery เพิ่มขยะบรรจุภัณฑ์

การสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชันให้มาส่งถึงบ้าน เป็นการสร้างขยะบรรจุภัณฑ์มากขึ้น จนกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังหาทางแก้ไขปัญหา...