สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.ชลบุรี

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา