7HD ร้อนออนไลน์

โคราชทำบุญเมืองตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป อุทิศกุศลให้เหยื่อเหตุกราดยิง

ชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมใจมาร่วมพิธีทำบุญเมือง 364 ปี ตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สถาปนาเมืองโคราชและอุทิศบุญให่แก่ท้าวสุรนารี บรรพบุรุษ รวมถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงประชาชน โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งนี้ พิธีทำบุญเมืองเริ่มจากพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์เมืองและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูปจากพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จ.นครราชสีมา, จ.ชัยภูมิ,จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 สำหรับการตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ในการร่วมสร้างเสริมความสามัคคีและปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด แต่ปีนี้ได้เกิดเหตุความรุนแรง จึงเป็นโอกาสให้ชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำบุญและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงกลางเมืองด้วย