7HD ร้อนออนไลน์

เปิดคนินิกหมอใจภาคสนาม ฟื้นฟูจิตใจเหยื่อกราดยิงโคราช

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติ หรือทีมเอ็มแคท ( MCATT) ในรอบ 6 วันที่ผ่านมา ได้ดูแลตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายพบผู้ที่มีความเครียดสูง ต้องได้รับการดูแลประคับประครองจิตใจอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหมด 274 คนจากทั้งหมด 2,093 คน โดยเป็นกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิต กลุ่มผู้บาดเจ็บและญาติมากที่สุดจำนวน 118 คน เป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ภายในห้างเทอร์มินอลและผู้ที่เห็นเหตุการ์ในวันเกิดเหตุ จำนวน 114 คน ที่เหลืออีก 42 คน เป็นประชาชนที่เครียดจากการติดตามข่าวสารตามสื่อต่างๆตั้งแต่วันเกิดเหตุ
  
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ต้องเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนโดยเร็ว คือ ตัวประกัน กลุ่มผู้อยู่ในห้างเทอร์มินอล 21 และผู้เห็นเหตุการณ์ที่จุดเกิดเหตุอื่นๆ ซึ่งขณะนี้ จัดบริการได้ถึงตัว หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนที่คาดว่าจะมีประมาณ 1,800 คน จึงปรับแผนการทำงานเชิงรุกออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกตั้งคลินิกหมอใจภาคสนาม ประจำที่ห้างเทอร์มินอล 21 คล้ายเป็นรพ.จิตเวชขนาดย่อย ตั้งอยู่ที่ชั้น G ของห้าง จัดผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้งจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร และเตรียมเวชภัณฑ์ยาจำเป็น และรถพยาบาล ประจำการ 2 สัปดาห์ก่อน เพื่อบริการทั้งตรวจความเครียด ปรึกษาปัญหาทางจิตใจต่างๆ ฟรี เพื่อเป็นเพื่อนใจให้แก่ผู้ที่อยู่ภายในห้างทุกคนทั้งผู้ประกอบการ ผู้ที่เข้าไปช็อปปิ้ง และให้รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์สำรองเตียงไว้ 20 เตียง เพื่อรองรับในรายที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ และสามารถขยายเพิ่มได้อีกหากจำเป็น
 
ส่วน 2 จะเร่งขยายผลบริการให้ครอบคลุมชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด โดยจะร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดบริการตรวจคัดกรองความเครียดใกล้บ้านที่สุด คือ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง รวมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขสุข ร่วมค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์ เพื่อส่งเข้ารับการตรวจประเมินที่รพ.สต. และจัดระบบการดูแลรายที่มีอาการรุนแรงอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กำหนด
 
ทั้งนี้ หากประชาชนรายใด มีอาการไม่สบายใจ เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ฝันร้าย เห็นภาพร้ายๆ ผุดขึ้นมาบ่อยๆ หรือได้ยินเสียงเหตการณ์วนเวียนก้องอยู่ในหูบ่อยๆ รู้สึกไม่อยากพูดคุยกับใคร อารมณ์หงุดหงิดง่าย  อ่อนเพลีย หายใจไม่ค่อยอิ่ม อย่าทน-อมทุกข์ไว้ เนื่องจากจะทำให้ความเครียดสะสม ขอให้มารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง รวมทั้งที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ หรือ โทรขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ หมายเลข 044-233-999 หรือที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง