ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ประปาภูเขาที่จังหวัดพิษณุโลก สร้างมา 5 ปีแต่ไม่เคยใช้งาน

หลังจากกล้าลองกล้าลุยลงพื้นที่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตีแผ่ปัญหาความเดือดร้อน การขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ของชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทั้งที่กรมชลประทานทำโครงการฝายบุ่งผำพร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้ชาวบ้านกว่า 700 คนในชุมชนนี้ มีน้ำดื่มน้ำใช้ แต่โครงการนี้กลับไม่เปิดใช้งาน

จากข้อมูลนี้คอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่ขยายผลเพื่อค้นหาคำตอบร่วมกับอดีตผู้ว่า สตง. สัปดาห์ที่แล้ว ใช้เวลาเดินทางพอสมควรต้องขึ้นเขาถนนเป็นลูกรังสลับขึ้นลงตามสภาพพื้นที่ หากเป็นหน้าฝนคงลำบากกว่านี้ เมื่อถึงจุดหมายพบว่า มีหน่วยงานต่างๆ นำน้ำดื่มจำนวนมากมามอบให้ชาวบ้าน หลังจากกล้าลองกล้าลุยเสนอข่าวนี้ ขณะเดียวกันชาวบ้านจำนวนมากยังช่วยกันก่อสร้างถังเก็บน้ำบาดาล เพื่อไว้ใช้ช่วงที่ขาดแคลนน้ำ

ผู้ใหญ่นัดบอกว่าโครงการประปาภูเขาของกรมชลประทาน ทั้งที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 แล้วเสร็จปี 2560 มีถังปูนซีเมนต์ 6 ถัง แต่ไม่เคยเปิดใช้งานเพราะต่อท่อส่งน้ำไม่สมบูรณ์

ขณะที่นายช่างกรมชลประทานแจ้งผู้ใหญ่นัดจะรีบซ่อมแซมระบบท่อประปาภูเขา

วันพรุ่งนี้ขยายผลกรณีระบบท่อส่งน้ำโครงการนี้ เหตุใดจึงไม่มีน้ำส่งไปเก็บไว้ที่ 6 ถังเก็บน้ำประปาภูเขา


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7